About Vatan Bus Industrial Group

گروه صنعتی وطن باس، از سال 1389 فعالیت خودر ا در غالب فروش لوازم صندلی ماشین های سنگین و مخمل های صنعتی و تجهیز تزیینات داخلی اتوبوس های بین شهری و ماشین های سنگین آغاز کرد.دیری نگذشت که بخاطر به دست آوردن اعتماد مشتریان، نمایندگی شرکت های بزرگ داخلی و خارجی را گرفت مانند شرکت کمپارس، شرکت اندیشه ایمنی خودرو شرکت مارون صنعت اصفهان شرکت ایپنگل در ترکیه، در استان خراسان رضوی در شهر مشهد گرفته شد.
هدف این گروه همیشه به کارگیری تمام استعداد ها و توانایی ها برای رفع نیاز مشتریان با چاشنی تجربه در کنار علم و تحرک و پویای نوید تحولی عظیم در مبلمان داخلی ماشین ها و خودرو های سنگین می باشد.